Bộ chia hơi khí nén cho máy nén khí

300.000 260.000

  • Bộ chia hơi khí nén
  • Đầu cái nối nhanh khí nén đầu mũ
  • Đầu nối nhanh chia 2 khí nén
  • Đầu nối nhanh chia 3 khí nén