Bộ đôi máy đánh bóng đồng tâm và lệch tâm

9.000.000 8.700.000

  • Máy đánh bóng cho tiệm rửa xe
  • Máy Đánh Bóng Đồng Tâm Kokoro LT-150B
  • Máy Đánh Bóng Lệch Tâm Kokoro LT-150A

 

 

 

Hết hàng