Chai nhớt hộp số xe ga Caltex Havoline Scooter Gear Oil 80W-90 API GL-5 120ml

Liên hệ

  • Cấp độ nhớt: SAE 80W90
  • Cấp hiệu năng: API GL – 5
  • Giữ cho bánh răng luôn sạch
Danh mục: