Chổi vệ sinh bánh và mâm xe Chemical Guys Gerbil Wheel Brush

Liên hệ

  • Thiết kế tiện lợi
  • Mềm không gây tổn hại cho mâm và lốp
  • Có khả năng giữ xà phòng tốt
Danh mục: