Hóa chất tăng chỉ số Octan cho xăng Bluechem Octane Booster 250ml

Liên hệ

  • Hóa chất tăng chỉ số Octan cho xăng Bluechem Octane Booster 250ml giúp làm giảm tiếng gõ lốc cốc của động cơ.
  • Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ xăng.
  • Sản phẩm này giúp tăng hệ số Octane cho xăng, được khuyến cáo dùng ở những thị trường chất lượng xăng thấp như ở Việt Nam.
Danh mục: