Sáp đánh bóng Meguiar’s Ultimate Liquid Wax G18216 473ml

Liên hệ

  • Dung tích:473ml
  • Mã sản phẩm: G19216
  • Sản phẩm chuyên dùng đánh bóng nhanh bề mặt sơn
  • Công thức đặc biệt với thành phần chính là hydrophobic wax
Danh mục: