Sealant Wax Sáp đánh bóng xe cao cấp CarWaxX Best Wax 250ml

Liên hệ

– Đơn giản, dể sử dụng

– Bảo vệ chống lại các tác động tiêu cực từ môi trường

– Làm mịn bề mặt sơn

– Tăng cường độ sáng bóng cho bề mặt sơn

– Bảo vệ bề mặt sơn tối ưu và lâu dài

Danh mục: