Súng ngắn – bình phun bột tuyết máy rửa xe cao áp

800.000 750.000

  • Súng ngắn rửa xe
  • Bình bọt tuyết 1 lít