Súng vệ sinh khoang máy – nội thất – phun bọt tuyết của SGCB

4.500.000 4.100.000

  • Súng dọn vệ sinh nội thất ti nhôm SGCB
  • Súng Dọn Khoang Máy SGCB
  • Súng phun bọt tuyết cầm tay dùng khí nén SGCB