Wax đánh bóng và bảo vệ bề mặt Chemical Guys Metal Wax 16oz

Liên hệ

– Sáp (wax) làm bóng và bảo vệ kim loại

– Công thức gồm tinh chất carnaube thiên nhiên kết hợp với các polymer tổng hợp

– Tăng độ bóng, sáng cho bề mặt kim loại

Danh mục: