Bình dung môi hoạt hóa và vệ sinh 3M Diesel Fuel Tank Additive 250ml

Liên hệ

  • Dùng cho tất cả các động cơ dầu Diesel, đặc biệt là các dòng xe có động cơ dầu tăng áp
  • Làm sạch kim phun và buồng đốt, giúp cải thiện tình trạng khó khởi động.
Danh mục: