Nước lau kính ô tô đa năng SiFa

Liên hệ

  • Chất hoạt động bề mặt: min 0,2%KI, độ PH:7-8
  • Hàm lượng chất không tan trong nước: max 0.01%KL
  • Nonyl Phenol Ethoxylate, C.A.B, Iso Propyl Alcohol,
  • Methanon, Hương, Chất bảo qunar.
Danh mục: