Bình hút dầu nhớt ô tô dùng khí nén HC-3297

Liên hệ

  • Model: HC-3297
  • Áp suất hút:    0-0,9 kg/cm2
  • Áp suất khí vào:          7-10 kg/cm2
  • Bình chứa:       80 lít
Danh mục: