Hóa chất đánh bóng và phủ Wax Liqui Moly Polish & Wax 1467 500ml

Liên hệ

  • Dung tích: 500ml
  • Trong quy trình đánh bóng trong quy trình đánh bóng bước cuối
  • Hoặc làm bóng, bảo vệ sơn khi bảo dưỡng hoăc sau khi rửa xe.
Danh mục: