Khăn lau xe Chemical Guys Fluffer Miracle Supra Mircofiber

Liên hệ

  • Là dòng khăn cao cấp của hãng chăm sóc xe nổi tiếng Chemical Guys
  • Sợi Micofiber siêu mềm, không làm trầy bề mặt sơn
Danh mục: