Máy phun rửa cao áp Kouritsu 18M25-4T4

Liên hệ

  • Công suất:                      50HZ 4kW,1450rpm
  • Áp lực:                           170 Bar (2470PSI)
  • Tiêu thụ nuớc:                14 lít / phút
  • Nguồn điện:                   3 pha 380V
  • Phụ kiện theo kèm:        1 súng,  1 bộ vòi 4 đầu, 1 dây áp lực dài 15 m