Máy Rửa Xe Cao Áp Tự Hút Nước Tashima VAI-70P

Liên hệ

  • Áp suất công việc: 7MPa(70 bar)
  • Áp suất cho phép: 5MPa(105 bar)
  • Tốc độ dòng chảy: 7 l/min
  • Tốc độ dòng chảy tối đa: 1 l/min
  • Áp suất nguồn cung cấp: nước tối đa 4MPa(4 bar)
  • Công suất động cơ: 1400W
  • Nguồn cung cấp điện áp: 220V~50Hz
  • Áp suất âm thanh: 76dB(A),K=3 dB(A)