Máy rửa xe dây Curoa HL30

Liên hệ

  • Model:                HL30 (chì)
  • Công suất:          2(HP)
  • Áp suất:              10-40(kg/cm2)
  • Lưu lượng:         14-22(lít/phút)
  • Trọng lượng:       45kg
  • Kích thước:         390*290*750(cm)