Phớt đánh bóng lông cừu 5 inch Shine Mate

250.000

  • Tên sản phẩm : Phớt đánh bóng lông cừu 5 inch Shine Mate
  • Kích thước : 5 inch
  • Thương hiệu : Shine Mate
  • Dùng ở bước 1 – bước phá xước