Bộ phớt 21 chi tiết đánh bóng xe

350.000 250.000

Phớt đánh bóng xe 21 chi tiết hỗ trợ trong quy trình đánh bóng. Dùng tốt trên nhiều loại vật liệu khác nhau và phù hợp với các bền mặt khác nhau .

 

Hết hàng