Súng rửa xe cao áp khớp xoay chống xoắn dây

1.500.000

Nếu trước đây việc xịt rửa xe cứ phải loay hoay cho việc không xoắn dây , dây không bị rối  tránh không bị gập, bị gấp khúc dẫn đến hiện tượng bục dây tắc không xịt rửa được thì giờ đây đã có Súng rửa xe cao áp khớp xoay chống xoắn dây.