Máy hút dầu thải dùng điện HD-2380

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HD-2380
  • Áp suất khí vào (kg/cm2): 7-10kg/cm2
  • Bình chứa: 50 lít
  • Tốc độ hút: 1-6.5 lít/phút
Danh mục: